Konferencja - Tuwim ProgramZapisz się

Aktualności

Konferencja inna niż wszystkie! Nowoczesne czytanie Tuwima

Poezja Juliana Tuwima dla dzieci wobec wyzwań nowoczesności w ujęciu literaturoznawczym i metodycznym – tak brzmiał temat konferencji, a jej celem było podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat twórczości Juliana Tuwima w dobie wyzwań nowoczesności oraz integracja środowisk popularyzujących literaturę dla dzieci.

Udało się stworzyć wspólną przestrzeń spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy literaturoznawcami, metodykami, bibliotekarzami, nauczycielami i pracownikami instytucji kultury.

 

 

Obok wykładów takich postaci jak prof. Joanna Papuzińska, prof. Grzegorz Leszczyński, Joanna Olech czy Iwona Chmielewska, nie zabrakło czasu na inspirujące warsztaty w grupach zadaniowych. Zaprezentowano też projekty zrealizowane w ramach Roku Tuwima, wśród nich „Lokomotywa wciąż ma parę”.  Ponadto omówiono, jak wygląda w praktyce nowoczesne czytanie Tuwima, czyli 4x P dla Tuwima: Przesłanie Potrzeba Projekt Promocja.

Wielu uczestników konferencji powróciło do domów z głową pełną nie tylko wiedzy, ale i nowych pomysłów, jak ożywiać twórczość Tuwima, aktywizując młodego odbiorcę i stawiając przed nim ciekawe wyzwania. 

 

Praktyczne wprowadzenie w życie tych treści i pomysłów poprzez realizacje konkretnych projektów w całej Polsce będzie nie tylko wielkim pożytkiem dla dzieci i  satysfakcją dla uczestników konferencji, ale równocześnie wielką radością dla jej organizatorów.
 

Aktualności – pozostałe:

fundacja Czas Dzieci
© Fundacja Czas Dzieci 2023